subyektiv

subyektiv
I
прил. субъективный:
1. относящийся к субъекту, человеку, личности. Subyektiv amil субъективный фактор, subyektiv səbəblər субъективные причины, subyektiv məfhum субъективное понятие, пед., псих. subyektiv psixologiya субъективная психология, subyektiv müşahidə субъективное наблюдение, subyektiv simptomlar субъективные симптомы
2. относящийся только к данному субъекту, отражающий только его мысли, переживания и т.п.; личный, индивидуальный. Subyektiv rəy субъективный отзыв, subyektiv baxış субъективный взгляд
3. пристрастный, предвзятый, лишённый объективности. Subyektiv qiymət субъективная оценка; филос. subyektiv idealizm субъективный идеализм (одна из основных разновидностей идеализма, отрицающая объективное существование материального мира)
II
нареч. субъективно. Məsələyə subyektiv yanaşmaq подойти к вопросу субъективно

Azərbaycanca-rusca lüğət. Dörd cilddə. Bakı, “Şərq-Qərb”. . 2006.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Смотреть что такое "subyektiv" в других словарях:

  • subyektiv — sif. <lat.> Subyektə, şəxsə, şəxsiyyətə aid olan, onunla bağlı olan, ondan asılı olan. Subyektiv səbəblər. Tarixdə subyektiv amil. İşin subyektiv tərəfi. // Tək bir şəxsə (subyektə) aid olan, xas olan, ancaq onun fikirlərini, hissiyyatını,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • subyektivizm — <lat.> 1. Maddi aləmin obyektiv varlığını inkar edən idealist fəlsəfi cərəyan. 2. Burjua sosiologiyasında: cəmiyyətin inkişafının obyektiv qanunlara əsasən deyil, guya subyektiv amillərə, yəni ayrı ayrı şəxslərin iradəsinə, səyinə əsasən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ekspressionizm — <fr.> Burjua incəsənəti və ədəbiyyatında XX əsrin birinci yarısında meydana gəlmiş cərəyan (bu cərəyan tərəfdarları, sənətkarın öz daxili aləmini, onun subyektiv yaradıcılıq təəssüratını ifadə etməyi əsas vəzifə hesab edirdilər) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • empiriokritisizm — <yun.> fəls. XIX əsrin axırlarında meydana çıxmış subyektiv idealist fəlsəfi cərəyan; maxizm. Empiriokritisizm həmçinin fizikada böhranla, fiziki idealizm məktəbi ilə bağlı olmuşdur. Neopozitivizm «antimetafizik» empiriokritisizmin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • maxizm — <xüs. is. dən> XIX əsrin sonunda fəlsəfədə və nəzəri fizikada subyektiv idealist cərəyan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pozitivizm — <lat. positivus – müsbət> Obyektiv varlığın və şeylərin mahiyyətinin dərk oluna bilməsini inkar edən, təcrübəni təhrif edərək onu subyektiv hiss və təsəvvürlərin toplusu kimi izah edən, elmin rolunu, faktları təsvir etmək və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • praqmatizm — <yun. pragma – iş, praktika> 1. Müasir fəlsəfədə geniş yayılmış subyektiv idealist cərəyan (uzun müddət ABŞ ın mənəvi həyatında hökmran olmuş, yalnız müharibədən sonra öz mövqelərini neopozitivizmə və dini konsepsiyalara vermişdir).… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • subyektivlik — is. 1. Ancaq bir subyektə, şəxsə, fərdə aid olma; şəxsi, fərdi. Görüşlərin subyektivliyi. 2. Bir şeyə həddən artıq subyektiv münasibət, qeyri obyektivlik. Məsələnin həllində subyektivlik göstərmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ənfüsi — sif. <ər.> köhn. kit. Şəxsən düşünənə, onun düşüncəsinə, nəfsinə aid olan; subyektiv …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»